Rörsjöstadens | Begravningen
18627
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-18627,ajax_leftright,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-2.3.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

Vilken typ av begravning ska man välja?

Nedan finns några exempel på olika begravningsformer. I dessa ingår visst material som standard. Men man är naturligtvis fri att välja vad man vill. Vi har ett brett sortiment av kistor, urnor och sorgedekorationer.

Tänk på att kostnader för annonser, förtäring, blommor och annat material tillkommer. Tänk också på att eventuell kostnad för hämtning från boende till bårhus kan tillkomma. Slutpriset beror alltid på vilka val man gjort vad gäller materiel och tjänster.

Begravningen kan ibland kännas extra tung om den förutom sorg medför en utgift det inte finns medel till. Saknas tillgångar i dödsboet kan man söka bistånd från sin kommun. Summan varierar något från kommun till kommun. Tänk på att ta kontakt med kommunen i god tid!

 • Direktkremation

  Vid direktkremation förs kistan direkt till krematoriet utan någon ceremoni. Därefter gravsätts stoftet i den typ av grav man valt, till exempel minneslund, urnlund eller askgravplats. Man kan även välja att sprida askan till havs eller i naturen, för detta krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

 • Kyrklig begravning

  Den kyrkliga begravningen följer Svenska kyrkans ordning med dess givna inslag. Men här finns även utrymme för egna inslag, som t.ex. musik, sång och diktläsning.

 • Borgerlig begravning

  Den borgerliga begravningsakten är fri att utforma i stort sett hur man vill. Man kan även ha den på andra ställen än i ett kapell,- som t.ex. i hemmet, trädgården, en strand eller någon annan plats.

 • Begravning i annan religiös ordning

  Här utformas akten efter den specifika religionens föreskrifter.

Begravningsceremonier


Rörsjöstadens begravningsbyrå ställer sig helt neutral till vilken tro man bekänner sig till. Vår målsättning är att hjälpa er arrangera en värdig och stilfull begravningsceremoni.

Begravningen i de flesta trossamfund innehåller inslag av sång, musik eller textläsning. Hur begravningen ser ut fastslås av det religiösa trossamfundets ordning. I t.ex. Svenska kyrkan är det prästen som är ytterst ansvarig för begravningsgudstjänsten och planeringen sker i samråd med prästen.
Ett annat alternativ är borgerlig begravning. Detta innebär en ceremoni som är helt eller delvis befriad från religiösa kopplingar i ord och symbolik. Den borgerliga begravningen kan dessutom äga rum i ett kapell speciellt anpassat för ändamålet eller på en äng, en skogsdunge eller var det känns rätt för er.
Oavsett i enlighet med vilken ordning ni väljer att ha begravningen, hjälper vi er att utforma den till en vacker och minnesvärd högtid.
Om ni tycker det känns bättre och tryggare för er att vi träffas hemma hos er i samband med en beställning av en begravning så kommer vi gärna hem till er. När beställningen är klar får ni ett fast pris vilket inte ändras (priset ändras bara om det tillkommer gäster till minnesstunden, om det beställs mer blommor eller övriga tjänster).

Läs mer

Värdegrund

Vår värdegrund baseras på att varje människa är unik!

Engagemang

Tillsammans skapar vi ett bestående minne över någon vi vill hedra. Ett avslut där vi reflekterar över vad denne har betytt för oss!

Tillgänglighet

Jour dygnet runt – alla dagar
Telefon 040-23 00 43

Personligt

Vi tror på ett personligt engagemang. Därför är det samma personer ni möter genom hela processen, från det första mötet till själva begravningen.

Urnsättning

produkter-urnaEfter begravningen kremeras kistan i de allra flesta fall (då man inte valt jordbegravning).  När stoftet blivit kremerat skall urnan gravsättas i den typ av grav man valt. Väljer man minneslund får man inte själv närvara vid nedsättandet av urnan. Minneslunden är en avgränsad plats med en oftast centralt belägen sten eller annan utsmyckning där man placerar blommor. Vill man ha en egen grav att gå till och man vet exakt var den anhörige är gravsatt kan man välja askgravplats eller urngrav.

Om någon anhörig eller vän varit förhindrad att närvara vid begravningen kan denna ta sitt farväl vid urnsättningen. Vid urnsättningen kan man ha en liten kort ceremoni vid graven!

Inför ett besök hos oss

När man ställs inför det faktum att någon närstående har avlidit brukar det ofta ge upphov till en mängd olika frågor om saker och ting man kanske sällan eller aldrig reflekterat över.

 

Känner man till exempel till något om hur den avlidne själv skulle ha velat att begravningen utformades,- finns det efterlämnade anteckningar eller har han/hon uttalat sin vilja muntligt? Andra saker kan gälla familjen. Finns det tidigare äktenskap eller relationer, finns det barn från tidigare äktenskap eller relationer? Finns det konflikter inom familjen eller är man oense om hur man skall gå till väga?

 

Det är alltid en stor fördel om man innan besöket på begravningsbyrån har funderat ut på ett ungefär hur man vill ordna med begravningen. Var ska personen gravsättas, finns det en befintlig grav (gravbrev), eller skall gravsättningen ske på annan plats eller sätt, som till exempel minneslund, urnlund, urnkammare, kolumbarium eller kistgrav?

 

Vilken typ av kista vill man ha, färg, inredning, bäddning, egna kläder? Vill man låta något följa med kistan, som t.ex. ett fotografi, teckning eller något annat föremål? Vill man se den avlidne en sista gång i kistan för ett personligt avsked?

 

Hur skall dödsfallet tillkännages, dödsannons, tidningar, orter, verser, symboler. Finns det önskemål från den avlidne om minnesgåvor till biståndsorganisationer eller liknande?

 

Var skall begravningen äga rum i vilken kyrka, kapell, samlingslokal eller kanske utomhus? Tid och datum? Vilken typ av ceremoni vill man ha,- Svenska kyrka, annat trossamfund eller borgerlig ceremoni? Ska det vara en jord- eller kremationsbegravning, känner man till den avlidnes vilja? Ska det vara församlingens präst eller präst från annan församling som leder begravningen eller kanske borgerlig officiant? Vilken klädsel ska man ha, formell, valfri, ska det meddelas i annons? Vilka typer av blomsterarrangemang vill man ha, handbuketter, kistdekoration, bårtäcke, utsmyckning av kyrkan. Vill man ha öppen kista? Vilken sång och musik vill man ha, ska det vara tryckta program (agendor)?

 

Vill man ha en minnesstund efter begravningen, var skall den hållas, i vilken lokal, vilken typ av förtäring vill man ha, vilka ska bjudas in till denna?

 

Hur ser ekonomin ut, vem betalar, finns det försäkringar, kan man få ekonomiskt bistånd från kommunen?

 

Frågorna kan vara många. Men trots det brukar man oftast komma fram till vilken typ av begravning som passar bäst och som man känner sig nöjd med. Enligt lag måste en avliden gravsättas eller kremeras senast en månad efter dödsfallet. Det kan verka kort,- men trots det ska man inte jäkta fram ett beslut, ytan ge sig tid att fundera kanske en dag eller två extra. Man ska också veta att man inte är ensam med dessa frågor. Vi på Rörsjöstadens begravningsbyrå hjälper er att i lugn och ro fatta era beslut.

Läs mer

Transport

Samband med ett dödsfall finns det alltid behov av transporter både kortare  och längre.
Exempelvis kan det vara så att en avliden uttryckt önskan att bli begravd på annan ort eller i ett annat land.
Vi ombesörjer alla transporter inrikes och utrikes.

Vi erbjuder körning med traditionell hästdragen vagn.

Läs mer

Vad ingår i begravningsavgiften?

Svenska kyrkan har fått riksdagens uppdrag att sköta begravningsverksamheten. För att bekosta detta måste alla betala begravningsavgift.
Detta medför att Svenska kyrkan kan utföra en rad tjänster kostnadsfritt för alla, oavsett om man är medlem eller ej.
Den 1 januari 2000 ändrades relationerna mellan Svenska kyrkan och staten.
Från och med detta datum betalar alla som är folkbokförda i Sverige en begravningsavgift, oavsett tro och medlemskap i trossamfund. Begravningsavgiften administreras av Riksskatteverket.

 

För denna avgift har alla rätt till följande tjänster, oavsett var i landet begravningen äger rum:

 • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats för en tid av 25 år
 • Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av en öppnad grav
 • Kremering
 • Transport av kistan från bisättningslokal till lokal för begravningsceremoni, vidare till krematorium och begravningsplats
 • Lokal för förvaring och visning av stoftet, bisättningslokal
 • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
 • Skötsel av kyrkogårdens/begravningsplatsens allmänna ytor, nyanläggningar, vård och underhåll – även av kulturhistoriskt värdefulla gravstenar.

 

Om man är medlem i Svenska kyrkan har man för sin medlemsavgift också rätt till begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning i kyrka/kapell.

 

Dödsboet bekostar bl a:

 • Kista och urna
 •  Dekoration och blommor
 • Transport från boende till bårhus
 • Transport från bårhus till bisättningslokal
 • Gravsten
 • Svepning
 • Annonsering
 • Skötsel av gravplatsen om så önskas
 • Minnesstund
Läs mer
Vi hjälper dig med att besvara dina frågor eller funderingar kring en begravning.