Rörsjöstadens | Vad ingår i begravningsavgiften?
20907
page-template-default,page,page-id-20907,ajax_leftright,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-2.3.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

Vad ingår i begravningsuppgiften?

Svenska kyrkan har fått riksdagens uppdrag att sköta begravningsverksamheten. För att bekosta detta måste alla betala begravningsavgift.
Detta medför att Svenska kyrkan kan utföra en rad tjänster kostnadsfritt för alla, oavsett om man är medlem eller ej.
Den 1 januari 2000 ändrades relationerna mellan Svenska kyrkan och staten.
Från och med detta datum betalar alla som är folkbokförda i Sverige en begravningsavgift, oavsett tro och medlemskap i trossamfund. Begravningsavgiften administreras av Riksskatteverket.

För denna avgift har alla rätt till följande tjänster, oavsett var i landet begravningen äger rum:

 • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats för en tid av 25 år

 • Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av en öppnad grav

 • Kremering

 • Transport av kistan från bisättningslokal till lokal för begravningsceremoni, vidare till krematorium och begravningsplats

 • Lokal för förvaring och visning av stoftet, bisättningslokal

 • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

 • Skötsel av kyrkogårdens/begravningsplatsens allmänna ytor, nyanläggningar, vård och underhåll – även av kulturhistoriskt värdefulla gravstenar.

Om man är medlem i Svenska kyrkan har man för sin medlemsavgift också rätt till begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning i kyrka/kapell.

Dödsboet bekostar bl a:

 • Kista och urna

 •  Dekoration och blommor

 • Transport från boende till bårhus

 • Transport från bårhus till bisättningslokal

 • Gravsten

 • Svepning

 • Annonsering

 • Skötsel av gravplatsen om så önskas

 • Minnesstund