Rörsjöstadens | Inför ett besök hos oss
20905
page-template-default,page,page-id-20905,ajax_leftright,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-2.3.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

Inför ett besök hos oss

När man ställs inför det faktum att någon närstående har avlidit brukar det ofta ge upphov till en mängd olika frågor om saker och ting man kanske sällan eller aldrig reflekterat över.

 

Känner man till något om hur den avlidne själv skulle ha velat att begravningen utformades?
Finns det efterlämnade anteckningar eller har han/hon uttalat sin vilja muntligt?
Andra saker kan gälla familjen.
Finns det tidigare äktenskap eller relationer, finns det barn från tidigare äktenskap eller relationer?
Finns det konflikter inom familjen eller är man oense om hur man skall gå till väga?

 

Det är alltid en stor fördel om man innan besöket på begravningsbyrån har funderat ut på ett ungefär hur man vill ordna med begravningen.
Var ska personen gravsättas, finns det en befintlig grav (gravbrev), eller skall gravsättningen ske på annan plats eller sätt, som till exempel minneslund, kistgrav, urngrav eller asklund? Ska stoftet spridas?

Vilken typ av kista vill man ha, färg, inredning, bäddning, egna kläder? Vill man låta något följa med kistan, som t.ex. ett fotografi, teckning eller något annat föremål?
Vill man se den avlidne en sista gång i kistan för ett personligt avsked?

 

Hur skall dödsfallet tillkännages, dödsannons, tidningar, orter, verser, symboler?
Finns det önskemål från den avlidne om minnesgåvor till biståndsorganisationer eller liknande?

 

Var skall begravningen äga rum i vilken kyrka, kapell, samlingslokal eller kanske utomhus?
Tid och datum? Vilken typ av ceremoni vill man ha,- Svenska kyrka, annat trossamfund eller borgerlig ceremoni?
Ska det vara en jord- eller kremationsbegravning, känner man till den avlidnes vilja?
Ska det vara församlingens präst eller präst från annan församling som leder begravningen eller kanske borgerlig officiant?
Vilken klädsel ska man ha, formell, valfri, ska det meddelas i annons? Vilka typer av blomsterarrangemang vill man ha, handbuketter, kistdekoration, bårtäcke, utsmyckning av kyrkan.
Vill man ha öppen kista? Vilken sång och musik vill man ha, ska det vara tryckta program (agendor)?

 

Vill man ha en minnesstund efter begravningen, var skall den hållas, i vilken lokal, vilken typ av förtäring vill man ha, vilka ska bjudas in till denna?

 

Hur ser ekonomin ut, vem betalar, finns det försäkringar, kan man få ekonomiskt bistånd från kommunen?

 

Frågorna kan vara många. Men trots det brukar man oftast komma fram till vilken typ av begravning som passar bäst och som man känner sig nöjd med.
Enligt lag måste en avliden gravsättas eller kremeras senast en månad efter dödsfallet.
Det kan verka kort,- men trots det ska man inte jäkta fram ett beslut, ytan ge sig tid att fundera kanske en dag eller två extra.
Man ska också veta att man inte är ensam med dessa frågor.
Vi på Rörsjöstadens begravningsbyrå hjälper er att i lugn och ro fatta era beslut.